fbpx

Договір публічної оферти

 

Інтернет-магазин https://ginza.ua/ (далі – Продавець) публікує даний договір, що є публічним договором-офертою і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, на адресу як фізичних, такі юридичних осіб (далі – Покупець).

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статтей 633, 641 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) цей Договір є договором публічної оферти (далі – Договір), являє собою офіційну пропозицію інтернет-сайту https://ginza.ua/, далі іменується як “Продавець”, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу Товарів, в тому числі дистанційним способом, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця. Його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.2 Факт здійснення покупцем замовлення в усній (по телефону або в магазині) або письмові (через сайт або електронну пошту) форм і та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті Продавця.

1.3 У замовленні повинні бути вказані:

- прізвище та ім’я (для фізичних осіб);

- повне юридичне найменування Покупця і місце його знаходження (для юридичних  осіб), прізвище та ім’я представника організаціях, яка від її особи оформлює замовлення;

- адреса доставки, контактний номер телефону для зв’язку з Покупцем або вказаною ним особою;

- найменування, кількість і ціна товарів.

1.4 Укладаючи даний договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для можливості отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

1.5 Продавець має право змінити Угоду в односторонньому порядку без попереднього інформування Користувача/Покупця. Змінена Угода набуває чинності з моменту її опублікування на сайті Інтернет-магазину.

1.6 У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

“Оферта” – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

“Товар” – перелік найменувань асортименту, представлених на офіційному сайті Продавця.

“Покупець” – фізична або юридична особа, яка розмістила замовлення в Інтернет-магазині https://ginza.ua/ з метою придбання будь-якого товару і вступила в договірні  відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

“Акцепт” – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

“Замовлення” – окремі позиції з асортиментного переліку товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

“Особистий кабінет” – персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація і історія розміщених ним  замовлень.

“Інтернет-магазин” – інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою https://ginza.ua/, де представлені товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки товарів Покупцям.

 

  1. Предмет Договору

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю товару відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець здійснює оплату і приймає Товар відповідно до умов даного Договору.

2.2. Даний Договір є офіційним документом Продавця та невід’ємною частиною Оферти.

 

  1. Розміщення Замовлення

3.1.Замовлення товару здійснюється Покупцем при оформленні через інтернет-сайт Продавця шляхом реєстрації на сайті або за допомогою оператора.

3.2.Реєстрація (розміщення) замовлення на сайті означає згоду покупця надати Продавцю реєстраційну інформацію про себе. Покупець висловлює згоду і дозволяє Продавцю та контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, програми “ііко”, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця.

3.3 Ухвалення Покупцем умов цього Договору здійснюється за допомогою реєстрації замовлення на сайті, тобто внесення покупцем відповідної реєстраційної інформації про себе (реєстраційні дані) в реєстраційну форму на сайті. Дата реєстрації Покупцем замовлення на сайті Продавця є датою укладення між Продавцем і Покупцем договору купівлі-продажу товару.

3.4. Продавець зобов’язується не повідомляти розміщені Покупцем реєстраційні дані, а також іншу інформацію, що стосується особистих даних Покупця, особам, які не мають відношення до виконання Замовлення. Затвердивши Замовлення обраного товару, Покупець надає необхідну інформацію для доставки товару Покупцеві.

3.5. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

3.6. Вартість і умови доставки Замовлення розміщені на сайті Продавця. Перед здійсненням Замовлення Покупець зобов’язаний уточнити вартість і умови доставки Замовлення на сайті.

 

  1. Терміни виконання замовлення

4.1. Термін виконання Замовлення залежить від наявності замовлених позицій у Продавця і часу, необхідного на обробку Замовлення. Термін виконання Замовлення у виняткових випадках може бути обговорений із Покупцем індивідуально в залежності від характеристик і кількості замовленого товару. У разі відсутності частини Замовлення у Продавця, в тому числі з причин, не залежних від останнього, Продавець має право анулювати зазначений товар із Замовлення Покупця.

4.2. Замовлення вважається виконаним в момент його передачі Покупцеві.

4.3 У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактні дані або склад і замовлення, Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення.

4.4. Затримки в доставці можливі у зв’язку з дією надзвичайних і невідворотних обставин(погодні умови, затори на дорогах, ДТП і т.п.).

4.5. Щоб уникнути можливого шахрайства при передачі товару співробітник служби доставки Продавця має право попросити пред’явлення документа, що посвідчує особу отримувача.

4.6. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування Продавця, зазначеного в замовленні.

 

  1. Ціна і порядок оплати Замовлення

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, і яка вказується на інтернет-сайті Покупця при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

5.2. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення.

5.3 Покупець здійснює оплату товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один з таких способів оплати:

- оплата за допомогою електронних платіжних систем;

- готівковим розрахунком з передачею коштів співробітнику служби доставки в момент отримання Замовлення;

- безготівковий розрахунок.

5.3. Всі розрахунки між Продавцем і Покупцем здійснюються в гривні. Ціна на кожну позицію товару вказується на сайті в національній валюті.

5.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-які позиції товару, відображені на інтернет-сайті Продавця, без повідомлення Покупця. При цьому ціна на товар, замовлений Покупцем, зміні не підлягає.

5.5. Продавець має право встановлювати програму бонусів, проводити акції, вручати подарунки. Види бонусів, акцій і подарунків, порядок і умови їх нарахування, проведення, використання перераховані на сайті Продавця і можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку.

5.6. У разі неможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов’язань (виключаючи форс-мажори), Продавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплата за товари або послуги. Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від Продавця як оплата за товари і послуги.

5.7. Продавець залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажі товару Покупцю на власний розсуд.

 

  1. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним договором оферти Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Всі спірні питання, що виникають між Сторонами при виконанні даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди між Сторонами спір розглядається в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. Інші умови

7.1. Інтернет-магазин Продавця може бути тимчасово недоступний у зв’язку з проведенням профілактичних чи інших робіт, а також з технічних причин.

7.2. З питань, не порушених у даному Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.